Logo


Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.
Ke Kamenici 997, 33011 Třemošná
IČ: 045 80 818
Bankovní spojení: KB 115-1459530237/0100
email: ustav@ustav-tremosna.cz

O nás


Od 1.3.2019 zrušen zákaz návštěv

Vítejte na stránkách Ústavu péče o seniory Třemošná z.ú.

Od 1.12.2016 Vám můžeme nabídnout registrovanou pobytovou  sociální službu v režimu domova se zvláštním režimem dle §50 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat lidem, kteří již dále nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a to ani s podporou terénní nebo ambulantní sociální služby, bezpečné a podnětné prostředí. Individuálním přístupem podporovat smysluplný, plnohodnotný život, který se co nejvíce přibližuje běžnému životu.

Naše služby mají formu celoročního pobytu. Domov poskytuje bezpečné, důstojné a spokojené prostředí a dostatek odborně kvalifikovaného personálu, který se denně snaží co nejlépe porozumět požadavkům a přáním uživatelů, současně podporuje uživatele při veškerých činnostech a společně se snaží o zachování soběstačnosti, samostatnosti a motivuje je k další činnosti.  Při poskytování služeb se zaměstnanci řídí pravidly, která jsou formulována v Etickém kodexu a vnitřních pravidlech zařízení. Služby budou poskytovány v souladu s platnými Standardy kvality sociálních služeb.

V domově vnímáme klienty jako rovnocenné partnery, kteří mají své specifické potřeby a různá očekávání. S naplňováním potřeb a plnění přání klientů pomáhá pracovník, který je klientovi přidělen nejpozději při nástupu a funguje jako jeho důvěrník a styčný důstojník.  Nazýváme ho Klíčovým pracovníkem. Klíčový pracovník pracuje s klientem na individuálním plánu, tj. přizpůsobuje služby v max. možné míře potřebám klienta.

Cílová skupina osob, kterým je služba určena, jsou především občané města Třemošná, okolních měst a obcí a města Plzně, kteří dosáhli věku 50 let a mají sníženou míru soběstačnosti v důsledku postižení Alzheimerovou chorobou, stařeckou nebo jinou demencí, a vyžadují soustavnou podporu, péči a dohled druhé osoby.

 


více

 

Naši partneři


   © 2018 Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.